Informació sobre els cursos semipresencials d’alemany

INFORMACIÓ GENERAL

Per raons pedagògiques degudament justificades, L’EOI Maresme ha decidit canviar la modalitat dels cursos dels nivells A1, A2 i B1 (antics 1r, 2n i 3r) fins ara flexibilitzats (quadrimestrals). A partir del curs 2020-2021 aquests passaran a ser cursos anuals, com la resta de nivells.

No obstant això, oferirem una nova modalitat: un grup semipresencial a A2 i un altre a B1. Els grups semi-presencials tindran els mateixos continguts que els cursos presencials. L’avantatge d’aquests cursos és la flexibilitat a l’hora d’estudiar els continguts, ja que es farà només un dia de classe presencial a l’escola (2h15′) i la resta d’hores (2h15′) es faran de forma telemàtica a través d’un treball d’autoestudi asincrònic però guiat i acompanyat dins l’espai virtual Google Classroom. 

INFORMACIÓ PEDAGÒGICA 

L’alumne/a pot estudiar els continguts a l’espai virtual en l’horari que li convingui, encara que haurà de respectar els terminis de les unitats d’estudi i, sobretot, del lliurament de les tasques obligatòries. El dia presencial, l’alumnat haurà d’haver enllestit a l’espai virtual les activitats prèvies perquè es pugui realitzar la interacció prevista pel dia presencial a l’aula o bé resoldre dubtes que no s’hagin pogut aclarir de forma telemàtica.

Organització dels continguts: A l’espai virtual Google Classroom farem tasques que inclouran activitats de comprensió escrita i oral, pràctiques d’ús de la llengua vinculades amb els temes tractats, i també activitats d’expressió i interacció escrites i oral, amb o sense mediació lingüística. El dia presencial farem èmfasi en l’expressió i interacció oral, encara que es tractaran també les altres destreses i es resoldran possibles dubtes.

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Els cursos semipresencials són oberts a tothom qui pugui matricular-se al nivell corresponent, sigui perquè hagi superat amb èxit el curs anterior o sigui a través d’un test de nivell que es farà a principis de setembre.

Per accedir-hi, cal seguir el mateix procediment de matrícula que pels cursos anuals presencials i triar durant el procés de matrícula l’opció “semi-presencial”.

L’alumnat rebrà el primer dia de classe informació detallada sobre els continguts i l’avaluació d’aquests cursos. Consulteu horaris a: 

www.eoimaresme.cat/departaments/alemany/horaris i nivells). La superació del curs suposa l’obtenció del títol corresponent.