Tauler de notícies

 • Informació important per als candidats matriculats a la convocatòria extraordinària lliure de nivell intermedi B2 d’anglès.

 • Informació sobre el procés d’inscripció a proves lliures d’EOI dins el Programa Experimental (curs 2021-2022)

 • Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats.

  Certificats d’anglès, francès i alemany dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI.

  Convocatòria ordinària

  Inscripció: del 28 de febrer al 4 de març de 2022

 • Notícies

  Avís 20/09/2021

  Segons les darreres instruccions per als Ensenyaments de Règim Especial us comuniquem que el curs 2021-2022 començarà amb el 100% de presencialitat a les aules. Si les condicions sanitàries així ho requereixen, es podrà variar la modalitat i el percentatge d’aquesta presencialitat, seguint les recomanacions del Departament de Salut. Pot ser necessari tenir accés a INTERNET i a algun dispositiu electrònic (ordinador, tauleta…).