Els cursos d’estiu de l’EOI del Maresme tenen una durada de 80 hores. El certificat obtingut no garanteix la plaça als cursos ordinaris, si bé acredita el nivell corresponent. No obstant, pel que fa als cursos flexibilitzats d’alemany, sí que acredita el nivell i permet accedir al nivell següent. Aquesta exempció de test de nivell no és aplicable a aquells alumnes que, havent superat el nivell de cinquè, volen optar a C1. En aquest darrer cas, s’ha de fer sempre prova d’ordre d’accés.

 • Dates: de l’1 al 25 de juliol de 2019
 • Idiomes impartits: anglès, alemany i francès.
 • Durada: 80 hores
 • Horari: matí de les 9.00 a 13.15, a excepció dels divendres, quan les classes acabaran a les 13h
 • Preu:   338,80 Euros.
 • Alumnes per grup: màxim de 20 i mínim de 10 alumnes.

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte per correu electrònic  cursosestiu@eoimaresme.cat o personalment en horari d’atenció al públic

 • Informació matrícula i proves de nivell

  MATRÍCULA ANGLÈS A PRIMER NIVELL O AMB ACREDITACIÓ (1)

  dijous, 23 de maig: de 10:00 a 12:30. I de 16 a 18.00h.

  divendres, 24 de maig: de 10:30 a 12:30 h.

   

  MATRÍCULA ALEMANY I FRANCÈS A PRIMER NIVELL O AMB ACREDITACIÓ (1)

  Dilluns, 27 de maig: de 10 a 12:30 h. i de 16:00 a 18:00 h.

   

  PROVES DE NIVELL: ALEMANY, ANGLÈS I FRANCÈS

  (No cal demanar cita prèvia)

  Dimarts, 14 de maig, tres torns: a les 10.00, a les 15.00h i a les 17.00h

  Dimarts, 21 de maig, dos torns: a les 15.00h i a les 17.00h

   

  PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES

  Dilluns, 27 de maig, a les 16.00h (al vestíbul del centre i al web de l’escola)

   

  MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ANGLÈS(2)

  Dimecres, 29 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.

  Dijous, 30 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.

   

  MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ALEMANY I FRANCÈS(2)

  dilluns, 3 de juny:   de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.

  dimarts, 4 de juny: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.

  (1) Consulteu taula oficial d’equivalències

  (2) La matrícula implica l’acceptació del nivell obtingut a la prova i s’efectuarà per ordre d’arribada

   

   

  EN CAS DE QUEDAR PLACES DISPONIBLES, S’OBRIRÀ UN NOU TERMINI DE PROVES DE NIVELL I MATRÍCULA

  PROVES DE NIVELL PER OCUPAR PLACES DISPONIBLES

  (No cal demanar cita prèvia)

  Tots els idiomes i alumnes Batxibac

  Dimecres, 5 de juny, dos torns: a les 15.00h. i a les 17.00h

   

  PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES

  Dimarts, 11 de juny a les 16.00h ( al vestíbul del centre i al web de l’escola).

   

  MATRÍCULA DE LES PLACES DISPONIBLES

  Dimecres, 12 de juny: de les 16.00 a les 18.00h.

  Dijous, 13 de juny: de les 10.00 a les 12.30h

 • Preu i termini de pagament

  Cursos de 80 hores: 338,80 € (preu del material obligatori no inclòs).

  Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.06.2012.

  En aquest preu s’aplicaran els descomptes previstos en la normativa vigent.

  Termini de pagament : dos dies a partir de la data de la matrícula a CAIXABANK. Si s’excedeix aquest termini, el centre es reserva el dret d’anul·lar la matrícula.

 • Documentació per a la matrícula

  • DNI/NIE o passaport (original i fotocòpia)
  • 1 fotografia de carnet
  • Acreditació del nivell
  • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació o exempció de pagament.
  • En el cas de menors d’edat, document signat pels pares/tutors legals conforme s’autoritza als seus fills a sortir del centre durant els descansos.
 • Prova de nivell. Descripció i exempcions

  La prova de nivell té l’objectiu de determinar a quin curs s’ha de matricular una persona que vol estudiar a una escola oficial de idiomes i que ja té coneixements de l’idioma.

  Més informació sobre la prova de nivell aquí

 • Reglament vinculant a la matrícula

  El centre es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un mínim d’alumnes  (alumnes per grup: màxim 20; mínim 10).

  En el cas d’alumnes menors d’edat, els pares o tutors hauran de venir a formalitzar la matrícula per tal de signar les autoritzacions pertinents, i aportar una fotocòpia del seu DNI, emplenar el full d’autorització que trobareu al web i departament d’alumnat i fer-lo arribar junt amb la fotocòpia del DNI en el moment de la matrícula.

  La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

  És retornarà l’import de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grup o per excés de matrícula).

  NO es retornarà l’import de la matrícula un cop iniciat el curs.

 • Certificats

  Els alumnes que superin el curs obtindran un certificat acreditatiu del nivell corresponent. Es requereix una assistència mínima del 80%.

 • Crèdits universitaris

  Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les vostres facultats per confirmar-ne el seu reconeixement.

   

 • Batxibac

  Consulta tota la informació del Batxibac en aquest document