De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us informem que les dades personals que ens faciliteu a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic seran objecte de tractament i incorporades als fitxers de l’EOI del Maresme, que n’és titular i responsable. Les vostres dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament de manera interna i no es cediran ni comunicaran a tercers, a excepció que ens ho autoritzeu expressament en els casos legalment previstos.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, dirigint-vos a l’adreça següent:

Escola Oficial d’Idiomes del Maresme
C/ Onofre Arnau, 32
08301 Mataró
Tel. 937 905 792
eoimaresme@xtec.cat