Els cursos ordinaris tenen com a finalitat dotar l’alumnat d’un domini general de l’ idioma. Són cursos presencials que segueixen el pla d’estudis comú a totes les EOI i que porten a l’obtenció dels certificats oficials. Tenen una durada mínima de 130 hores cadascun, distribuïts de la següent manera:

  • primer i segon curs, nivell bàsic A2
  • tercer curs, nivell intermedi B1
  • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2
  • curs de nivell avançat C1.

Al final de cada nivell els alumnes obtindran el certificat corresponent.

A l’EOI del Maresme s’ofereixen cursos ordinaris i semipresencials d’anglès, francès i alemany.

Els cursos tenen una mitjana de 4 hores 30 minuts setmanals (en sessions de dues hores i 15 minuts) de setembre a maig.

Hi ha dos torns:

  • Dilluns / Dimecres
  • Dimarts / Dijous

I dues franges horàries :

  • De 16.00 a 18.15 hores
  • De 18.30 a 20.45 hores