Curs 2021-2022 (PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ FINALITZAT)

(Proper període de preinscripció – agost 2022)

INFORMACIÓ GENERAL

Per cursar ensenyaments d’idiomes a escoles oficials cal presentar la sol·licitud de preinscripció, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment.

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l’any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’ESO.

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

Segons l’EOI, s’imparteixen diversos tipus de cursos, modalitats i horaris:

Cursos extensius (de setembre a juny)

  • Modalitat presencial(130 hores): en general, classes de dues hores i quart dos dies per setmana
  • Modalitat semipresencial(130 hores): classes de dues hores i quart un dia per setmana i treball en línia
  • Modalitat de curs flexibilitzat(65 hores): classes de dues hores i quart un dia per setmana

Cursos quadrimestrals (primer període de setembre a gener i/o segon període de febrer a juny)

  • Modalitat de curs intensiu(65 hores): classes de dues hores i quart quatre dies per setmana
  • Modalitat de curs flexibilitzat(65 hores) (només alemany, només en algunes EOI): classes de dues hores i quart dos dies per setmana

Per conèixer l’oferta concreta de cursos, modalitats i horaris, consulteu els webs dels centres.

Preinscriure’s