El Projecte Educatiu de l’EOI Maresme és el document estratègic marc que recull
les intencions i actuacions de la nostra institució escolar, dotant-les d’una identitat
diferenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta
comunitat. És l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el
projecte de referència a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a
nivell individual o col·lectiu realitzin tant el professorat com els directius i altres
membres de la comunitat escolar.