L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiM) del Departament d’Ensenyament des del curs 2013/2014.

POLÍTICA DE QUALITAT DE L’EOI DEL MARESME

L’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme considera la qualitat un factor essencial per aconseguir l’excel·lència i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per asegurar-ne l’adequació. Per aquesta raó, la nostra escola forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua. En conseqüència, i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de Qualitat liderada per l’equip directiu de l’escola és:

  • Contribuir a la millora dels objectius estràtegics per a l’ensenyament reglat marcats pel Departament d’Ensenyament: millorar els resultats acadèmics, millorar la cohesió social i millorar la confiança dels grups d’interès.
  • Satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
  • La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa i presta.
  • Complir els requisits legals i reglamentaris.

L’EOI del Maresme té un projecte global i integrador, amb uns objectius comuns de manera que tothom tingui l’oportunitat de responsabilitzar-se d’iniciatives i de tasques diverses que contribueixin a la millora continuada del funcionament del centre.