Aquestes Normes d’organització i funcionament són un recull de normativa externa, interna i d’usos i costums pels quals s’han regit des de la seva creació les relacions, els drets i els deures dels diferents estaments que constitueixen la comunitat educativa de l’Escola Oficial d’idiomes del Maresme.