Els cursos s’imparteixen en aquestes dues franges horàries:
dilluns a dijous de 16.00 a 18.15 hores i de 18.30 a 20.45 hores.