Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns a adults, a nivell no universitari. Hi ha 45 Escoles Oficials d’Idiomes a Catalunya (EOI) i 11 Centres Públics Delegats (CPD) que depenen de les escoles de Girona, Lleida, Manresa, Olot, La Seu d’Urgell i Viladecans.

Més informació: