Cursos flexibilitzats de 65 hores

Són cursos que organitzen de forma progressiva els continguts dels cursos extensius (de 130 hores de durada) en dos cursos –A i B– també extensius, d’un mínim 65 hores cadascun.

Actualment a l’EOI del Maresme per: 1r,2n i 3r d’alemany.

  •  Cursos de 5 hores setmanals (en sessions de 2 hores i mitja).
    • grups: dilluns i dimecres.
    • grups: dimarts i dijous.
  • Es poden fer dos cursos en un sol any acadèmic:
    • 1r quadrimestre: de finals de setembre a finals de gener.
    • 2n quadrimestre: de començament de febrer a mitjan juny.

L’oferta és: 1r A, 1r B, 2n A , 2n B, 3A i 3B d’alemany

Les persones que volen accedir per primera vegada a l’aprenentatge de la llengua per mitjà dels cursos flexibilitzats han de preinscriure’s al nivell 1A.

Si es tenen alguns coneixements de l’idioma, però no es disposa de cap dels documents que preveuen les “Taules d’exempcions al test de nivell”, cal sol·licitar fer el test de nivell.

Pel que fa als cursos flexibilitzats, també s’hi pot accedir directament si es compleixen les condicions següents:

Nivell 1B: Si s’ha superat el nivell 1A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d’estiu, s’ha assolit el primer curs o el curs 1A a qualsevol de les EOI de Catalunya.

Nivell 2B: Si s’ha superat el nivell 2A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d’estiu, s’ha assolit el segon curs o el curs 2A a qualsevol de les EOI de Catalunya.

Nivell 3B: Si s’ha superat el nivell 3A en la modalitat de curs flexibilitzat o, en la modalitat de curs d’estiu, s’ha assolit el tercer curs o el curs 3A a qualsevol de les EOI de Catalunya.