Cursos intensius d’estiu (60 hores)

abril 24, 2023

Del 3 al 21 de juliol 2023, de 9:00 a 13:15 h.

IDIOMES I NIVELLS

Alemany: A1 i A2.

Anglès: d’A1 a B2.2

Francès: A1, A2 i Batxibac.

EDAT MÍNIMA

14 anys (complerts abans del 31 de desembre de 2023).

DATES I HORARIS

Del 3 al 21 de juliol, de dilluns a divendres de les 9:00 a les 13:15 h.

PROVES DE NIVELL: ALEMANY, ANGLÈS I FRANCÈS (No cal demanar cita)

Tot l’alumnat, excepte principiants absoluts i persones que tinguin un certificat oficial, faran obligatòriament una prova de nivell per accedir al nivell que els correspongui.

La prova de nivell serà necessària per a tots aquells que no puguin acreditar documentalment el seu nivell.

La prova de nivell es farà presencial en els dies següents: 15, 17, 22 i 24 de maig a les 16:00 h a la Sala polivalent de l’EOI del Maresme.

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES

Divendres 26  de maig, a les 12.00 h (al vestíbul del centre i al web de l’escola).

RESULTATS DE LES PROVES

ALEMANY

ANGLÈS

FRANCÈS

Per a qualsevol aclariment / consulta us adreceu a la Coordinació de Cursos Especials al correu electrònic cursosestiu@eoimaresme.cat

MATRÍCULA EN LÍNIA AQUÍ

Alumnes de Batxibac us heu de matricular en el curs TERCER

Alemany, anglès i francès: del 29 de maig al 14 de juny o bé fins a exahurir places.

FORMA DE PAGAMENT

Alumnes que són clients de Caixabank

 “INSTRUCCIONS PAGAMENT A TERCERS ONLINE”: podeu fer el pagament des del vostre Caixabanknow. Codi 0811277.

Alumnes que no siguin clients de Caixabank

Poden fer el pagament únicament a través dels caixers Caixabank

En el caixer, s’ha de fer la ruta:

PAGAMENTS I IMPOSTOS / OPERAR SENSE CODI DE BARRES / COL.LEGIS / AMB EL CODI D’ENTITAT /

el codi 0811277.

LLIBRES CURSOS D’ESTIU

Podeu comprar els llibres a qualsevol llibreria o, si ho preferiu, a la biblioteca de l’EOI, els dies 3, 4 i 5 de juliol de 9.00 h a 11.30 h

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR PER A LA MATRÍCULA

  • DNI/NIE o passaport (original i fotocòpia)
    • Acreditació del nivell, si escau
    • Documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació o exempció de pagament.

PREU I TERMINI DE PAGAMENT

295,00 €. Un cop formalitzada la matrícula no es retornaran les taxes (el preu no inclou els llibres).

Regulats segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny, DOGC núm. 6155, de 22.06.2012

En aquest preu s’aplicaran els descomptes previstos en la normativa vigent.

Termini de pagament: dos dies a partir de la data de la matrícula en línia a CaixaBank. Si s’excedeix aquest termini, el centre es reserva el dret d’anul·lar la matrícula i, per tant, la plaça s’oferirà al següent candidat.

EN CAS DE QUEDAR PLACES DISPONIBLES, S’OBRIRÀ UN NOU TERMINI DE PROVES DE NIVELL I MATRÍCULA

PROVES DE NIVELL PER OCUPAR PLACES DISPONIBLES (No cal demanar cita)

Tots els idiomes.

Dijous 8 de juny, a les 16:00 h a la Sala polivalent.

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES

Dimecres 14 de juny a les 12:00 h (al vestíbul del centre i al web de l’escola).

MATRÍCULA EN LÍNIA DE LES PLACES DISPONIBLES

Alemany, anglès i francès: del 15 al 30 de juny o bé fins a esgotar places

REGLAMENT VINCULANT A LA MATRÍCULA

L’escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no arriba a un mínim d’alumnes (alumnes per grup: màxim 20 – mínim 10).

Edat mínima: 14 anys (complerts abans del 31 de desembre d’aquest any).
La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. A partir d’aquest moment només us podreu inscriure a la llista d’espera. Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Es retornarà l’import de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça (per no poder obrir grup o per excés de matrícula).

NO es retornarà l’import de la matrícula un cop iniciat el curs.

CERTIFICATS

Aquests són cursos amb una durada de 60 hores, que no són equivalents als cursos ordinaris de més de 130 hores que hi tenen lloc al llarg d’un any acadèmic.

En acabar el curs, es lliurarà un certificat a les persones que hagin assistit a un 80% de les classes com a mínim.

Aquest certificat no garanteix la plaça en els cursos ordinaris, però si es cursa i s’aprova el curs d’estiu, es podrà acreditar el mateix nivell al procés de preinscripció.

CRÈDITS UNIVERSITARIS

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

ACCÉS AL RECINTE

Per raons de seguretat i mobilitat, cap vehicle pot entrar dins l’escola. L’aparcament de motos i bicicletes és a l’exterior, convenientment senyalitzat. No es permetrà l’entrada de l’alumnat en patinet, monopatí o similars.