• Normativa i serveis

  Ser usuari de la biblioteca suposa acceptar les seves normes de funcionament.

  • La sala de consulta està oberta a tots els alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes del Maresme.
  • Es pot fer ús del servei de préstec sempre i quan s’hagi pagat la quota de l’associació d’alumnes. Per la identificació cal presentar el carnet de l’EOI o el resguard del pagament.
  • Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de telèfon o de correu electrònic personal.
  • Cada lector pot tenir en préstec un màxim de 3 materials simultàniament fins a:
   • 4 setmanes (llibres de lectura, audiollibres, etc.)
   • 1 setmana (pel·lícules, audiovisuals)
  • Si un alumne està matriculat de dos idiomes diferents, podrà agafar en préstec els documents que li pertoquin per a cada llengua
  • Dins del termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat per un període de 14 dies amb un màxim de dos renovacions, a excepció dels materials recomanats que només es podran renovar una vegada.
  • La renovació serà possible sempre i quan no hagi expirat el termini de préstec ni cap altre usuari no l’hagi reservat. S’ha de fer presencialment a la biblioteca o per correu a biblioteca.eoi.maresme@gmail.com.
  • Cal tenir cura dels documents deixats en préstec. Recordeu que els llibres no es poden guixar, subratllar, marcar, ni malmetre.
  • En cas de pèrdua de documents, l’usuari haurà d’adquirir la mateixa edició o abonar l’import equivalent
  • Per al bon funcionament del servei us recordem que heu de ser puntuals a l’hora de retornar els documents. S’aplicarà un punt de penalització per dia de retard i per document en préstec i es bloquejarà el servei de préstec automàticament durant 1 mes per cada bloc de 28 punts. Passat aquest temps el servei de préstec tornarà a ser operatiu.
  • Els documents que no s’hagin retornat dins del termini establert es reclamaran de les següents maneres:
   • Per correu electrònic si l’usuari té una adreça de correu vigent a la base de dades.
   • Per telèfon si l’usuari no té una adreça de correu introduïda a la base de dades.
  • Queden exclosos de préstec els documents següents:
   • Material didàctic i llibres d’exercicis.
   • Llibres de curs i de text en general.
   • Diccionaris.
   • Mostres d’exàmens de certificat (3r i 5è).

  Actualitzat a data 18/03/2016

 • Novetats Biblioteca

  Consulteu les novetats a la biblioteca de l’EOI del Maresme

 • Accedir a la consulta del catàleg de la Biblioteca

  Consulteu el catàleg de la Biblioteca a:

  ePèrgam