Consell Escolar

Constitució del consell escolar

A la localitat de Mataró, essent les 15.00 hores del dia 1 de desembre de 2010, es reuneixen a la sala de professors del centre Escola Oficial d’Idiomes del Maresme de Mataró sota la presidència de la Directora del mateix Sra Leslie Pericot Mohr els senyors/es:

Leslie Pericot Presidenta
Josepa Sopeña Cap d’estudis
Daniel Corpas Representant Ajuntament
Elisa Viza Representant Associació Alummnes
Alan Murray Representant sector professors
Lurdes Mans Representant sector professors
Natalia Català Representant sector professors
Ana Fernández Representant sector professors
Noemí Ligero Representant sector professors
Rosa M. Busqué Representant sector alumnes  
Montserrat Tarter Representant sector alumnes
Francesc Escudero Representant sector alumnes  
Maite Pío Representant sector PAS
Marie R. Rodríguez Secretària